آمار آهنگ کار تو نیست از بین کوهان | Mobin Kohan - Kare To Nist 'MP3'
Search

Search In:

Search Results:

Mobin Kohan - Kare To Nist

Last updated on

47,100 views

Mobin Kohan

Kare To Nist


Sender Lyric
mobinkohan

صدای ناله توی گوشم

هنوزم مشکیه روپوشم

مینویسم با یه خط سفید توی دفتر

یه حال بد دنیا می چرخه دور سرم

خدا کجاست ببینه زمین رفت زیر خاک

کجاست ببینه ادمای خودش نیستن پاک

دعا بکن تا فرجی بشه

اگه بلا بود حکمتی توشه

افترا زدن کار تو نیست

انکار نکن انکار کردن کار تو نیست

به این دنیا دلتو نبند که دل بستن کار تو نیست

چون بالا سرت فقط خداست

من افکار بد من باطلم

عشقت وطن من خائنم

من جرمم محکوم به اعدام

چون کارم فاش کردن یک حرف است

کار تو نیست

پرستش خالق این کار نیست

این کار نیست این کار نیست

انکار نیست الزامیست

تو مسلمون یک سینه زن

یک عاشقم قانون شکن

تو با خدا من اهریمن

تو یارو یاور من دشمن

من عاشقم عاشق بودن کار تو نیست

جسم یه زن برای کسب و کار نیست

مرده بدان ان کشوری که بیدار نیست

ان در گذشت بازگشت او امکان نیست

دنیایشان تاریک است خواب ابد نزدیک است

او درگذشت پهلوان مرد توی آتش

از او ماند یک قبر و یک نامش

گذشت و رفت گذشت کردن کار تو نیست

Add New Lyric

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow RadioFaryad