آمار Shahin Najafi - Salam MP3 | RadioFaryad.com
Search

Search In:

Search Results:

Shahin Najafi - Salam

Last updated on

682,199 views

Shahin Najafi

Salam


Melody :
Majid Kazemi
Sender Lyric
zimax

سلام منو برسون به قبر مادرم

قول داده بودم واسش خونه می‌خرم حیف

سلام منو سلام منو برسون مث یه دعا بهش

بگو زندگى جهنمه تو خوبی تو بهشت

بگو بپرسه گاهى حال ما زنده‌ها رو

بگو بگه وضع مارو اگه دید خدارو

بگو اذان ما به وقت بی‌كسى آدماست

همیشه تو محرمیم و جشنمون عزاست

بگو چطور خسته ایم از این همه ثواب

چقد صدا زدیم آسمونو كو جواب

بگو صب و شب نشئه از خالی پریم

بگو از گشنگی داریم امید مى خوریم

بگو ول دادیم واسه نفس رمق نداریم

بگو زنده ایم و قد مرده حق نداریم

بگو هنو واسه یه لقمه نون تو سگ‌دوییم و

لش تو لش تو نخ ناموس اینو اونیمو

دیگه دوا واسمون سبكه كراك می‌زنیم

تمام بود و نبودمون و به فاك می‌زنیم

یه حالیه كه با غم همدیگه شاد می‌شیم

عاشق میشیم طرف پا نده اسید مى‌پاشیم

بگو علی ابد گرفت و موندنی شد

از تو بند میده خرج زن و بچشو

بگو ممی توی تیزی كشی تو خط مرد

یه سال نشده حاجی بازاری زنشو برد

بگو مداح دوزاری هفتیركشه

رفیق بیت رهبری و نور چشه

یه كم زور داره وقتی هیچكى سر جاش نی

زندگیت خورش و بدبختی چاشنی

نخبه ها فراری و خوبامون تو بندن

ما تو بغض و اونا به ریشمون میخندن

دست تو جیب مردم و قسم شون به قرآن

پول نفت هست اما خرج میشه تو لبنان

صدای تیشه فرهادم

وقتی گلو بریده فریادم

آتش زیر خاكسترم

نطفه ی طوفان در سرم

سلام منو برسون به ۶۷ و خاوران

سلام منو برسون به دود و دم تهران

سلام منو برسون به دخترا تو پارك فراریا

به ضرب و زخم و ضجه اقاقیا

به بی شناسنامه ها بچه های افغان

سلام منو

سلام منو برسون به بچه‌های کار، «یواشکی»

تو خاکیای دروازه غار، «یواشکی»

سلام منو برسون به چروکای پشت پلک و چرک کار و دست بابا

پینه بسته حالا

سلام منو برسون به … و شک نکن تو کتک زیر چک وا نمیده پهلوون

سلام منو برسون به كارون كه خشک نشده هنوز مث زاینده‌رود ارومیه

دوره ی شومیه خفگی عمومیه

اینارو نمی گم كه بگی ناامیدى

حتی اگه یه روز خوش ندیدی

فقط تویی تویی كه فرداتو می‌سازی

تو رئیس خودتی واس خودت سربازی

Add New Lyric

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow RadioFaryad